خودتحریمی در قراردادهای جدید نفتی

رونمایی دولت یازدهم از مدل جدید خودتحریمی/ مصوبه هیات وزیران چگونه قرارگاه خاتم‌الانبیاء راتحریم کرد؟

۱۲۲۳۵
۲۱ مهر ۱۳۹۵
۰
“خودتحریمی” که طی روزها و هفته‌های گذشته مکرراً در موضوع توافق محرمانه دولت با کارگروه ویژه اقدام  مالی (FATF )، مورد اشاره منتقدان قرار گرفته بود این‌بار چهره‌ای جدید‌تر از خود به نمایش گذاشت که به موجب آن طی مصوبه هیات وزیران، حضور شرکت‌های داخلی که همچنان در لیست تحریم‌ها قرار دارند در قراردادهای جدید نفتی ممنوع اعلام شده است.
به گزارش رجانیوز در بند نهم مصوبه هفت شهریور دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی آمده است: در تدوین قراردادها باید بندهای (۱۴) و (۱۵) اجرایی قطعنامه شماره ۲۲۳۱ و بند (۳۷) برجام رعایت شود.
258 رونمایی دولت یازدهم از مدل جدید خودتحریمی/ مصوبه هیات وزیران چگونه قرارگاه خاتم‌الانبیاء راتحریم کرد؟
جالب توجه آن‌که که بندهای مورد اشاره در  قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام درباره مکانسیم ماشه و نحوه بازگشتن تحریم‌ها ضدایرانی است که اذعان دارد در صورت به بازگشتن تحریم‌ها و نقض توافق هسته‌ای   قراردادهایی که در زمان اجرای برجام میان ایران و خارجی‌ها بسته شده به شرطی  با مشکل مواجه نخواهد شد که   « فعالیت‌ها و اجرای قراردادها با برجام و تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل سازگار باشد» 
در همین راستا در بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است:
۱۴- تایید می‌کند که اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند ۱۲، نسبت به قراردادهایی که پیش از زمان اعمال بین هر طرف و ایران یا اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای اثر عطف به ماسبق نخواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیت‌ها موردنظر این قراردادها و اجرای آنها با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین منطبق باشد؛
 ۱۴٫ Affirms that the application of the provisions of previous resolutions pursuant to paragraph 12 do not apply with retroactive effect to contracts signed between any party and Iran or Iranian individuals and entities prior to the date of application, provided that the activities contemplated under and execution of such contracts are consistent with the JCPOA, this resolution and the previous resolutions
۱۵- تایید میکند که هرگونه اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند ۱۲ با هدف آسیب وارد ساختن به افراد یا نهادهایی نیست که پیش از اعمال آن مفاد با ایران یا اشخاص و نهادهای ایران وارد معاملاتی که با برجام و با این قطعنامه منطبق است شده باشند، و دولتهای عضو را به مشورت با یکدیگر در خصوص این آسیب، و اقدام برای تخفیف چنین آسیب ناخواسته‌ای به آن اشخاص و نهادها تشویق می‌کند، و تصمیم می‌گیرد اگر مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند ۱۲ اعمال شد، تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها به دلیل فعالیتهای تجاری با ایران که با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین پیش از اعمال آن مفاد منطبق بوده، اعمال ننماید؛
۱۵٫ Affirms that any application of the provisions of previous resolutions pursuant to paragraph 12 is not intended to harm individuals and entities that, prior to that application of those provisions, engaged in business with Iran or Iranian individuals and entities that is consistent with the JCPOA and this resolution, encourages Member States to consult with each other with regard to such harm, and to take action to mitigate such unintended harm for these individuals and entities, 4/104 and decides if the provisions of previous resolutions are applied pursuant to paragraph 12 not to impose measures with retroactive effect on individuals and entities for business activities with Iran that were consistent with the JCPOA, this resolution and the previous resolutions prior to the application of these provisions;
همچنین در بند ۳۷ برجام آمده است:
۳۷٫ متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.
۳۷٫ Upon receipt of the notification from the complaining participant, as described above, including a description of the good-faith efforts the participant made to exhaust the dispute resolution process specified in this JCPOA, the UN Security Council, in accordance with its procedures, shall vote on a resolution to continue the sanctions lifting. If the resolution described above has not been adopted within 30 days of the notification, then the provisions of the old UN Security Council resolutions would be re-imposed, unless the UN Security Council decides otherwise. In such event, these provisions would not apply with retroactive effect to contracts signed between any party and Iran or Iranian individuals and entities prior to the date of application, provided that the activities contemplated under and execution of such contracts are consistent with this JCPOA and the previous and current UN Security Council resolutions. The UN Security Council, expressing its intention to prevent the reapplication of the provisions if the issue giving rise to the notification is resolved within this period, intends to take into account the views of the States involved in the issue and any opinion on the issue of the Advisory Board. Iran has stated that if sanctions are reinstated in whole or in part, Iran will treat that as grounds to cease performing its commitments under this JCPOA in whole or in part. [1] The provisions of this Resolution do not constitute provisions of this JCPOA. [2] ‘Government officials’ for the U.S. means senior officials of the U.S. Administration.
همانطور که مشاهده می‌شود شرط مطابقت با برجام در بندهای فوق به وضوح دیده می‌شود.رعایت شروط برجام در خود متن توافق موسوم به “برنامه جامع اقدام مشترک” شرح داده شده است. در همین راستا در پیوست دو (تعهدات مرتبط با تحریم‌ها) و در پانویس ۱۴( در ترجمه برجام پانویس ۱۹ آمده است) که توضیح تکمیلی بند ۷ این پیوست درباره  آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده آمریکا است تصریح می‌کند   که هیچ یک از همکاری‌های اقتصادی خارجی با ایران نباید منجر به منفعت افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ثانویه آمریکا -SDN-  همانند قرارگاه خاتم الانبیا (ص) شود.
۱۴ Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran’s position on U.S. sanctions.
۱۴٫ کاهش تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش ۴ اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.
همچنین مطابقت قراردادهای جدید با قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه ۱۹۲۹ نیز می‌شود که مطابق آن پانزده شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
با تفاسیر مورد اشاره اگر یک شرکت خارجی خواستار شراکت با یک شرکت ایرانی شده و قراردادهای نفتی با مدل جدید را با وزارت نفت منعقد کند، نباید غیر مستقیم به نهادهای باقی مانده در تحریم خدمت بدهد یعنی نباید به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه خاتم الانبیا کار کند. به تعبیری دقیق‌تر اگر پیش از این خودتحریمی در نتیجه توافق دولت یازدهم با یک نهاد خارجی  همچون FATF اتفاق می‌افتاد این بار به وسیله مصوبه دولت یازدهم و در اقدامی پیش‌دستانه توسط خود دولت رخ داده است!
در واقع در شرایط مذکور وعده “لغو تمامی تحریم‌ها” با توافق هسته‌ای نه‌تنها  محقق نشده بلکه عملاً دولت یازدهم تبدیل به نهادی شده است که به تحریم موسسات و شرکت‌های داخلی می‌پردازد!
انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


4 × = بیست