ظلم بزرگی که جریان فتنه در 22 خرداد 1388 به نظام کرد

۲۹۴
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
۱

۲۲ خرداد ۸۸ جمهوریت نظام را هم در بالاترین شکل خودش نشان داد؛ هم مشارکت و هم رقابت و دیگر دشمن چیزی نداشت. یک راه برای آنها مانده بود که این الگو را از درون به چالش بکشانند. اینکه جمهوریت جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرند. دستاوردی را که نظام ایجاد کرد که حاصل هوشیاری و هوشمندی مردم بود؛ ظرفیت زیادی که ایجاد کرد، این بار به چالش کشیده شود نه تنها از روی قدرت ها و مرکزیتی که از ابتدای انقلاب بنای تقابل با ظرفیت را داشت بلکه از سوی برخی چهره ها؛ ظلم بزرگ این بود. لذا شما می بینید آن مرکزیت فعال می شود با همه ظرفیتها و این چهره ها به عنوان پادوی آن مرکز حرکت می کنند؛ چگونه عمل کردند با سخیف ترین منطق ها. طبیعی است وقتی مردم می آیند و چنین موفقیتی را رقم بزنند در عرصه های مختلف، جمهوریت نظام را به رخ بکشند و اسلامیت آن را و موفقیت آن در عرصه های مختلف، حتماً باید احقاد بدریه و خیبریه و حنینیه اینجا سرباز کند؛ حتماً باید آن انتقام شکستی که که در جنگ ۳۳ روزه و در جنگ ۲۲ روزه بر آنها تحمیل شد، در قالب شعارهایی مثل نه غزه نه لبنان ظهور پیدا کند. طبیعی است اگر چنین موفقیت هایی شکل پیدا می کند، اگر دشمن در جنگ ۳۳ و ۲۲ روزه ناکام می شود و می داند این ناکامی به دلیل این است که اندیشه انقلاب اسلامی تکثیر شده و این اندیشه در عرصه های دیگر ظهور پیدا می کند و موفقیت کسب می کند، حتماً باید از این اندیشه انتقام گرفت و فتنه جایی است که چهره های داخلی با این همسویی کنند. فتنه در اینجا شکل گرفت که این بار فقط آن مرکزیتی نبود که از ابتدای انقلاب همیشه در برابر نظام ایستاده بود. این بار بسیاری از چهره هایی که خودشان در همین سازوکارها وجهه پیدا کرده بودند و موقعیت پیدا کرده بودند به مقابله با جمهوریت نظام ایستاده بودند.

(سخنرانی دکتر جلیلی در همایش سراسری ۹ دی)

انتهای مطلب

مطالب مرتبط

  1. فدایی گل زهرا پاسخ دادن

    سلام دستتون درد نکنه

دیدگاه خود را بیان کنید


یک × = 2