کلیپ فرجام تحریم های آمریکا در برجام

۱۱۴۲۷
۲۸ آبان ۱۳۹۴
۰

کلیپ سخنان دکتر سعید جلیلی در کمیسیون برجام مجلس پیرامون تحریم های ظالمانه آمریکا منتشر شد.

در این کلیپ که در دوقسمت تهیه شده است به طور مبسوط  درباره فرجام تحریم های آمریکا در برجام و چگونگی باقی ماندن زیرساخت آنها توضیح داده شده است و مواردی از جمله چگونگی باقی ماندن تمام تحریم های اولیه آمریکا، عدم دسترسی ایران به پول های ناشی از درآمدهای نفتی و توقف موقت تعداد محدودی از تحریم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


نُه + 2 =