نگرانی حقوق‌بگیران از افزایش فشارهای مالیاتی

ناامیدی از بازار نفت، زمینه خوبی را برای نگاه به درون به وجود آورده است. نگاهی که باید به تولید کشور و ارتزاق دولت از ثمره این تولیدات یعنی مالیات بر درآمد‌ها باشد. اما این مسیر می‌تواند خطرناک باشد، این خطر زمانی است که دولت فشار مالیاتی را به‌جای ثروتمندان بر دوش مردمی قرار دهد که امروزه سهم زیادی از مالیات کشور را با مالیات‌ها...
- 665 بازدید

متن نامه وزارت راه به لاریجانی برای حذف دو بند از لایحه تحول مالیاتی

درحالی که مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، وزارت راه در نامه‌ای به لاریجانی خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیا...
- 860 بازدید

رابطه سه متغیر؛ حماسه اقتصادی، هدفمندی و مالیات

پس از حماسه سیاسی مردم در انتخابات، تحقق حماسه اقتصادی مأموریت اصلی دولت منتخب است. به نظر می رسد فرجام «حماسه اقتصادی»  تا حد زیادی به سرنوشت «طرح هدفمندی یارانه‌ها» گره خورده است. هدفمندی یارانه‌ها باید منجر به بهبود وضع اقتصادی عمومی ایرانیان به ویژه اقشار کم‌درآمد شود و اجرای این طرح باید به گونه‌ای قرین با موفقیت باشد که این هدف...
- 1,193 بازدید

آسیب شناسی نظام مالیاتی

از جمله موارد آسیب شناسی نظام مالیاتی به شرح ذیل می باشد: ۱-  پایین بودن فرهنگ مالیاتی افراد در زندگی اجتماعی با دوگونه منافع مواجه اند یکی منافعی که دامنه آن محدود به زندگی شخصی آنان است ودیگر منافعی که اجتماعی  است واز دایره زندگی شخصی آنها فراتر است . ترجیح منافع شخصی بر منافع زندگی اجتماعی یکی از علل عدم پرداخت به موقع مالیات ه...
- 1,550 بازدید

ضرورت و چگونگی آزادسازی ظرفیت های مالیاتی کشور

یکی از آثار تحریم ها کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه کشور است که نیاز به سایر منابع درآمدی را الزامی می سازد. در شرایط تحریم برای حفظ استقلال و آزادی اقتصادی لاجرم باید هم دولت کوچک شود، هم زمینه افزایش تولیدات فراهم شود و هم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. انتظار است که کاندیدها تمایلی به مطرح کردن برنامه های خود برای...
- 1,106 بازدید