نمونه های فساد و ناکارآمدی و لزوم ایجاد شفافیت

شفافیت یعنی اینکه یک دلال؛ که تا پیش از این از پرداخت 5۰۰ هزار تومان مالیات اکراه داشت، با روشن شدن و شفاف شدن حجم معاملاتش، برای حفظ موقعیت خود ملزم به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان مالیات شد.شفافیت یعنی ممانعت از اینکه یکی از روسای اتحادیه طلا و جواهر سالانه ۴۰۰ هزار تومان مالیات را اظهار نماید در حالی که یک کارگر یا کارمند ساده در س...
- 1,047 بازدید

آسیب شناسی نظام مالیاتی

از جمله موارد آسیب شناسی نظام مالیاتی به شرح ذیل می باشد: ۱-  پایین بودن فرهنگ مالیاتی افراد در زندگی اجتماعی با دوگونه منافع مواجه اند یکی منافعی که دامنه آن محدود به زندگی شخصی آنان است ودیگر منافعی که اجتماعی  است واز دایره زندگی شخصی آنها فراتر است . ترجیح منافع شخصی بر منافع زندگی اجتماعی یکی از علل عدم پرداخت به موقع مالیات ه...
- 1,550 بازدید

استقلال اقتصادی

اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصلی‌است که به بررسی استقلال اقتصادی می‌پردازد. در ابتدای این اصل چنین آمده است: «هدف عالی جمهوری اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هاست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط زیر استوار است…» بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی ق...
- 1,041 بازدید