میکاییل دیانی – مادر، معلم، مسجد؛ آیا گوش شنوایی هست؟

در این وانفسای انتخابات و در این گیر و دار مواعید رنگ به رنگ انتخاباتی که هر روز رنگ جدید به خود می گیرد، یکی از مواردی که مورد غفلت برخی نامزدهای انتخابات قرار گرفته است، مقوله فرهنگ و نگاه فرهنگی ایشان نسبت به مسائل است. این مسئله به وضوح در مناظره فرهنگی دیده می شد! از محسن رضائی گرفته که سطح مقوله فرهنگ را آنقدر تنزل داد ...
- 1,235 بازدید