جنبش جوانان مؤمن انقلابی، ویژگی‌ها و چالش‌ها

جناح مؤمن انقلاب به‌مثابه‌ی یک جنبش اصلاحی

جناح مؤمن انقلابی یک سازمان‌گونه است، اما نه یک سازمان رسمی و بخشی از حاکمیت؛ همچنان‌که یک سازمان حزبی مشخص هم نیست. در عین حال، یک جریان نسبتاً منسجم، مطالبه‌گر و متقاضی اجتماعی است که در پی یک وضعیت و نظم مطلوب‌تر و نزدیک‌تر کردن وضعیت فعلی به وضعیت آرمانی مط...
- 413 بازدید

گفت و گو با حجت الاسلام کشوری پیرامون نظام سازی اسلامی؛

تبیین تحلیل های مختلف پیرامون اداره جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی/ نقد و بررسی تفصیلی جریان توسعه گرای داخل کشور/ لزوم جلوگیری از تدوین برنامه‌ی ششم با دیدگاه نهادگرایی

جریان اسلام ناب خواستار تغییر ساز‌وکارهای اجتماعی به‌گونه‌ای است که وقت برای تبلیغ هویت اسلامی بیشتر شود. با تغییر سازوکارها می‌توان سرفصل‌های جدیدی مثل معاد، آخرت و خانواده را به متون درسیِ آموزشی اضافه کرد و تحولی بنیادین را در نظام آموزش‌وپرورش ایجاد نمود. با اضافه شدن هرکدام از این سرفصل‌ها افق زندگی افراد تغییر خو...
- 938 بازدید

جایگاه سبک زندگی در تمدن‌سازی

سبک زندگی، بخشی از تمدن را شکل می‌دهد. اگر منظور از سبک زندگی، معنای صوری جامعه‌شناختیِ آن باشد، می‌توان از پیامدها، نتایج، محصولات و همین‌طور از نشانه‌های یک تمدن، سبک زندگیِ بومی یا دینیِ مربوط به آن را تلقی کرد و اگر منظور، سبک فکری و فرهنگی مردم باشد، به این معناست که مردم، براساس چه عقلانیت و برداشت...
- 959 بازدید

عقل «اعتدالی» با عقل انصافی جان راولز پیوند دارد

عقل اعتدالی با عقل انصافی که به وسیله‌ی جان راولز در آمریکا مطرح شد، پیوند دارد و در مقابل طیف روشن‌فکران و نخبگان جهانی در حال شکل‌گیری هستند که همچون خرد اصول‌گرایی با نظام سرمایه‌داری جهان...
- 1,098 بازدید