از هر طریق که راه بسپاری، کار را به قطعنامه 598 می‌کشانند

سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی | رو دربایستی را کنار گذاشته‌ام؛ زدن این حرفها شجاعتی می‌خواهد که با عقل و عقل ‌اندیشی و حتی ژورنالیزم جور در نمی‌آید چرا که حزب‌الله حتی در میان دوستان خویش غریبند چه برسد به دشمنان. اگرچه در عین گمنامی و مظلومیت، باز هم من به یقین رسیده‌ام که خداوند لوح و قلم تاریخ را بدینان سپرده است. روزگاری بود ک...
- 806 بازدید

«حج خونین» به روایت سید مرتضی آوینی

چه توقعی دارید که کودتای ۲۸ مرداد آمریکا را فراموش نکرده باشم وقتی نمی دانم بیست و شش سال پیش ،مثل این روزها، درمکه چه گذشته است؟ جمله ای دارد که تکه کلامش است،سعید قاسمی را می گویم، می گوید«عزیزم ما آلزامیر گرفته ایم»! راست می گوید. چرا آلزایمر؟ بماند! گاهی وقت ها خوب است مقداری فراموش کنم که من هم آلزایمری ام! حج خونین، مستندی اس...
- 671 بازدید