از حسین حیا کردم…

آیت الله العظمی اراکی فرمود:شبی خواب امیرکبیر را دیدم، جایگاهی متفاوت و رفیع داشت.پرسیدم چون شهیدی و مظلوم کشته شدی این مرتبت نصیبت گردید؟با لبخند گفت…خیر.سؤال کردم چون چندین فرقه ضاله را نابود کردی؟گفت:نه با تعجب پرسیدم،پس راز این مقام چیست؟جواب داد:هدیه مولایم حسین است! گفتم چطور؟با اشک گفت: آنگاه که رگ دو دستم را در حمام فین کاشان...
- 816 بازدید