پیشنهاد دهنده «ابتکار یکجانبه» را بیشتر بشناسید/ از حضور در سنای آمریکا تا عضویت در پروژه «ردیف 2»

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، «ابتکار یکجانبه در موضوع هسته ای» این عنوان گزارشی است که دو روز قبل در روزنامه اصلاح طلب بهار منتشر شد. یادداشتی به قلم ناصر هادیان استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران که در آن پیشنهاد ” امتیاز دادن و نخواستن امتیاز” را مطرح کرده و می گوید: آنچه باز هم مسلم است آن است که...
- 700 بازدید