سفر به دمای پنجاه درجه!

نماز هم بعضی‌ها بلدند بعضی‌ها نه! مسجد ندارند، جمعیتشان صد و پنجاه نفری می‌شود، تا همین چند سال قبل کل خانه‌هاشان کپر بوده است و تا همین پارسال که بچه‌های جهادی نرفته بودند به روستایشان زن‌ها در وسط ده و جلوی مردها در یک تلمبه آب حمام می‌کرده‌اند و نمی‌دانستند نباید جلوی نامحرم لخت شوند! خیلی حرف‌های اسف بار دیگری هم از وضعیتشان هس...
- 861 بازدید