گفتمان انقلاب اسلامی؛

شناخت پایه های اندیشه غرب می­تواند مشخص کند که موضع گیریهای امام(ره) دقیقا چه نقاطی را نشانه گرفته است

جهانی شدن از طریق کنترل «مفهوم توسعه» و سپس ارائه «مدل توسعه» را آخرین راهبرد این تمدن برای گسترش در جهان و جهانی شدن است و بیانيه «حق توسعه» در سازمان ملل دلیل بر مدعی می‌باشد. سه پدیده در غرب برای تحقق برنامه عینی این تمدن ارائه شده است که بدون آنها غرب قدرت مدیریت خود را از دست می‌دهد:...
- 1,054 بازدید

خروج از چارچوب‌های انقلاب اسلامی، خروج از اعتدال است

معمار انقلاب اسلامی تعبیرشان این بود که انقلاب اسلامی سرآغاز نهضت جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیه الله است و دکترین امام دکترین مهدویت و انتظار است و امام این انقلاب را از مرزهای جغرافیایی ایران عبور دادند و معنویت خواهی، عدالت خواهی را درجهان زنده کردند و برای این کار هزینه هم پرداخت کرده ایم که صدها هزار شهید و جانباز از مصاد...
- 1,504 بازدید