“هاشمی” ؛ مرد اشتباهات بزرگ

«مرد اشتباهات بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز است که در آن می خوانید؛ اکنون باید به آقای هاشمی رفسنجانی لقب مرد اشتباهات بزرگ را داد. آقای هاشمی رفسنجانی زمانی نه چندان دور چهره ای انقلابی و پایبند به اصول انقلاب و خط امام را داشت اما اکنون شائبه کم رنگی آن انقلابی گری ها می رود. ادامه اتخاذ چنین مواضعی که چندی است از سوی او...
- 1,400 بازدید