شمخانی: امنیت ملی در بهترین وضعیت قرار دارد

دبیر شورای امنیت ملی گفت: امروز تعامل سازنده نظام به محوریت رهبری از پیش‌نیازهای امنیت ملی است. نمایندگان مجلس در اولین روز کاری پس از دو هفته تعطیلات تابستانی و در آغاز هفته دفاع مقدس با چفیه‌هایی برگردن و گل‌های سرخ رنگ در صحن علنی میزبان امیردریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در آ...
- 786 بازدید

امنیت انرژی

پیشرفت‌های علمی و فناوری انسان هنوز نتوانسته است حیات بشری را از نیاز مبرم به انواع انرژی بی نیاز سازد؛ از این رو انرژی همچنان همه ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مقوله امنیت انرژی همواره از دغدغه‌های دائمی کشورها و نظام بین ا...
- 972 بازدید