مهم ترین اولویت؛ حفظ گفتمان انقلاب اسلامی

مهم ترین اولویت ها حفظ همان گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان هم ۲ وجه دارد. یک وجه فکری دارد یک وجه مهمترش که در انتخابات اخیر در یک حدی روی آن تکیه شد وجه اخلاقی آن است. یعنی واقعیت این است که در عین اینکه بینش‌ها مهم است و روش‌ها مهم است منش‌ها هم خیلی مهم است. سر بزنگاه‌ها معلوم می‌شود که چالش های اصلی کجاست.  بیشتر باید  روی ای...
- 1,011 بازدید