نگاهی انتقادی به گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور

یکی از وعده‌هایی که دکتر حسن روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری به مردم داده بود حل بخشی از مشکلات اقصادی کشور در ۱۰۰ روز بود. بر مبنای این وعده ایشان سه‌شنبه شب برای ارائه گزارش از صد روز اول دولت تدبیر و امید با مردم سخن گفت. یکی از تاکیدات ایشان در این مصاحبه و همچنین در فرمایشات گذشته ایشان استقبال دولت از نقد و انتقاد بوده است...
- 805 بازدید