تاوانی که بشار در خط مقدم جبهه ایران می‌پردازد

بحران سوریه به صورت روزافزونی در حال گسترش است. حمله نظامی و جنگ احتمالی سوریه، به یکی از گزینه‌های اصلی مورد بحث در محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. اتهام کاربرد سلاح شیمیایی، بهانه لازم را به دست معارضین و مخالفین بشار داده تا به هدف نهایی خود یعنی سقوط وی نزدیک شوند. تردید، ابهام و شاید نیز امید به پیروزی، بستر لحظات...
- 846 بازدید