بیداری اسلامی همچنان پابرجاست

مدت زیادی نیست که از تحولات منطقه می گذرد. تحولاتی که نوید روزهای خوشی را برای اسلام گرایان در منطقه می داد .بیداری اسلامی تبدیل یک بحران برای غرب و رژیم صهیونیستی شد چرا که نظریه های تاریخی و معادلات آنان را ناکارآمد و نفوذ انقلاب اسلامی را افزایش داد با این حال عده ای در داخل با برچسپ هایی هم چون بیداری انسانی،بهارعربی اسلامی بود...
- 742 بازدید