فرمانده ترور عماد مغنیه چه کسی بود؟

هفته‌های گذشته در خبرها آمده بود که ژنرال یاکوو عمیدرور، رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی پست خود را به چهره جدید واگذار نموده است؛ یوسی کوهن افسر ارشد موساد و معاون رئیس موساد، تامیر پاردو. برخی رسانه های صهیونیستی چون هاآرتز، اسرائیل امروز، اسرائیل تایمز و … گوشه ای از سوابق وی را علنی نمودند. اما آنچه از همه مهم تر ...
- 814 بازدید

چه کسی مأموریت ترور حجاریان را داد؟

محمدعلى مقدمى در ماجراى ترور حجاریان، مأموریت داشت تا با تحویل نامه‌اى از حکیمى‌پور (عضو شوراى شهر تهران) به سعید حجاریان، وى را براى لحظاتى متوقف سازد، تا دوست دیگرش (سعید عسگر) با استفاده از این فرصت، حجاریان را مورد هدف قرار دهد. در نامه‌اى که حکیمى‌پور به سعید حجاریان نوشته بود، در آن میزان وابستگى محمدعلى مقدمى به جبهه مشارکت ...
- 931 بازدید