قیام برای صداقت درباره احمد توکلی و سایتش

« احمد توکلی در سال‌های گذشته همیشه برای ما چهره‌ای دوگانه داشته. یک روی او به واسطه ایستادگی‌ها و استقامت‌های یک‌تنه‌اش مورد استقبال افکار عمومی بوده و روی دیگرش را اما شاید بسیاری از مخاطبانش، نمی‌توانند درک کنند. » (از مقدمه ی گفت و گوی هفته نامه تجارت با احمد توکلی) دقیقا مسئله همین است: «کدام مخاطب؟»، «افکار عمومی کی...
- 964 بازدید