مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه شکست خورده است

توقف مسکن مهر بحثی است که در چند روز گذشته از زبان دولتمردان به خصوص وزیر راه و شهرسازی زیاد به گوش می‌رسد. رئیس جمهور نیز ۴ تن از اعضای کابینه را مسئول کرده است که مضرات این طرح را برای مردم بازگو کنند. این درحالیست که دکتر روحانی در برنامه‌های پیش از انتخابات خود مسکن مهر را کار پسندیده‌ای بخصوص برای جوانان میدانست اما مش...
- 827 بازدید