جنبش تمرد سربازان آمریکایی علیه حمله به سوریه

در حالی که اوباما حمله به سوریه را منوط به تصمیم‌گیری روز ۹ سپتامبر [۱۸ شهریور ماه] کنگره کرده است، مخالفین جنگ نیز فعالیت‌های خود را در عرصه رسانه‌ها تشدید کرده‌اند تا فشارها را بر دولت آمریکا برای اجتناب از حمله به سوریه افزایش دهند. سربازان آمریکایی نیز هم‌راستا با افکار عمومی این کشور فعالیت‌های ابتکاری و بدیعی را در سطح شبکه‌های...
- 902 بازدید