“جهاد اقتصادی دانش‌بنیان” نوشتاری از دکتر مسعود درخشان

واژه‌ی «جهاد» به معنی جنگیدن و دفاع از دین خدا است. دین خدا ابعاد مختلفی دارد؛ از جمله فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. پس جهاد اقتصادی به معنی دفاع از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هرگونه تعرض و حمله است. آیا جمله‌ی اقتصادی دشمن حقیقی است یا مجازی؟  اگر این جمله حقیقی است، ریشه و علت این تعرض چیست؟ سوم این...
- 1,062 بازدید