«حج خونین» به روایت سید مرتضی آوینی

چه توقعی دارید که کودتای ۲۸ مرداد آمریکا را فراموش نکرده باشم وقتی نمی دانم بیست و شش سال پیش ،مثل این روزها، درمکه چه گذشته است؟ جمله ای دارد که تکه کلامش است،سعید قاسمی را می گویم، می گوید«عزیزم ما آلزامیر گرفته ایم»! راست می گوید. چرا آلزایمر؟ بماند! گاهی وقت ها خوب است مقداری فراموش کنم که من هم آلزایمری ام! حج خونین، مستندی اس...
- 668 بازدید