وقایع مصر؛ مرثیه ای برای آزادی و دموکراسی

نتیجه دموکراسی تنها زمانی برای غربی ها قابل قبول خواهد بود که به سود آنها تمام شود و نقض حقوق بشر وقتی مهم می شود که منافع غربی ها در میان نباشد

غربی ها با هراس از شکل گیری سطحی مناسبی از وحدت اسلامی و به تبع آن، فراهم شدن زمینه تشکیل نظامات اسلامی میانه رو در دنیای اسلام، به دنبال ریشه کن کردن اصل جریان بیداری اسلامی و به شکست کشاندن انقلاب های اخیر و در رأس آنها انقلاب ...
- 1,221 بازدید