دانشگاه آزاد متعلق به ما و فرزندان ماست!

یک خبر موثق حکایت از آن دارد که روز چهارشنبه ۲/۴/۸۹، مهندس میرحسین موسوی در جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد که در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی و در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، شرکت کرده است. بعد از ورود وی به جلسه، آقای قمی به وی اعتراض کرده و می گوید براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شما دیگر عضو نیستید و موسوی می گوید، م...
- 930 بازدید