دموکراسی آمریکایی؛ گاهی با مداخله نظامی گاهی کودتا

«برخورد دوگانه با مسائل» در تار و پود سیاست‌های دولتمردان آمریکایی تنیده شده. سیاستمداران هیچ کشوری به اندازه آمریکا از لزوم آزادی بیان و عقیده دم نزده‌اند و به اندازه همان‌ها هم برای زیر پا نهادن آن تلاش نکرده‌اند. علت هم دارد. در جایی که منافع آنها ایجاب می‌کند، از مفهوم آزادی بیان و عقیده به عنوان ابزاری...
- 900 بازدید

وقایع مصر؛ مرثیه ای برای آزادی و دموکراسی

نتیجه دموکراسی تنها زمانی برای غربی ها قابل قبول خواهد بود که به سود آنها تمام شود و نقض حقوق بشر وقتی مهم می شود که منافع غربی ها در میان نباشد

غربی ها با هراس از شکل گیری سطحی مناسبی از وحدت اسلامی و به تبع آن، فراهم شدن زمینه تشکیل نظامات اسلامی میانه رو در دنیای اسلام، به دنبال ریشه کن کردن اصل جریان بیداری اسلامی و به شکست کشاندن انقلاب های اخیر و در رأس آنها انقلاب ...
- 1,221 بازدید