تشریح مفهوم دولت اسلامی در بیانات رهبر انقلاب اسلامی

بخش‌هایی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی که در این کلیپ می‌شنوید: اینها می‌خواستند جمهوری اسلامی نشود. از جمهوری‌اش می‌ترسیدند؟ نه! جمهوری ترس ندارد؛ شوروی هم جمهوری است؛ از اسلامش می‌ترسیدند! از این کلمۀ اسلام می‌ترسند آنها.[از]جمهوری اسلامی می‌ترسند.[از]دولت اسلامی می‌ترسند، الآن این توطئه در کار است که نگذارن...
- 730 بازدید