سنگینی سایه سکولاریسم بر دولت اعتدال گرا

از زمان طرح ایده اعتدال واعتدال گرایی توسط آقای حسن روحانی وتشکیل دولت مدعی اعتدال گرایی ، تلاش زیادی از سوی اصلاح طلبان افراطی ، به منظور تحریف وبه انحراف کشاندن معنی ومفهوم حقیقتی وذاتی اعتدال ، وارائه قرائت های خاصی منفعت طلبانه سیاسی از واژه اعتدال که این روزها بدجوری مظلوم واقع شده است ، و همچنین با هدف منحرف نمودن خط ومشی سیاسی...
- 1,004 بازدید