ابعاد راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)

۱-  دورنمای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: حضرت امام خمینی(ره)، در شش سطح،  شش دورنما را به عنوان دورنمای استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی بیان می فرماید. هر کدام از این دورنماها (به استثنای دورنمای نهایی)، واسط و شرط لازم برای دستیابی به دورنمای سطح بعد است: ۲- پیش فرض های جمهوری اسلامی ایران: برخی ارزش های مستخرج از بیانات حضرت...
- 1,446 بازدید