جایگاه عدالت رسانه‌ای در جریان آزاد اطلاعات

رسانه‌ها چه هستند؟ چگونه مردم با رسانه‌ها در برساختن زندگی روزمره ارتباط برقرار می‌کنند؟ چقدر رسانه‌ها بی‌طرفانه و دوسویه به تبادل اطلاعات با مخاطب می‌پردازند؟ سهم رسانه‌های مختلف در ساختن واقعیت‌های جامعه چقدر است؟ آزادی رسانه‌ها در تبادل اطلاعات مورد نیاز مردمی که می‌خواهند بر سرنوشت خود حاکم باشند، چگونه است؟ عدالت رسانه‌ای چیست...
- 940 بازدید