رئیس بسیج جامعه زنان:

روحانیون باید در منابر به ضرورت پوشش مناسب بیشتر بپردازند/نقش ویژه علما در گسترش عفاف و حجاب

در خصوص بروز مدل‌های مختلف بدپوششی درسطح جامعه، هجمه سنگین فرهنگی دشمن و حیازدایی از طریق ماهواره‌ها در جهت از میان بردن حجاب و عفاف درحال اجرا است و در این رابطه تمام دستگاه‌ها مسئولیتی را بر عهده دارند از خانواده‌ها گرفته که باید به فرزندان خود در رابطه با خطرات بدپوششی هشدار داده تا نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند دانشگاه‌ها و مدارس...
- 1,050 بازدید