کیفرخواستی علیه روش تحقیق و دانشمندان دروغین!

«دانشگاه‌های ما و دانشجویان ما خلاقیت خود را از دست داده‌اند و این مسأله هزار دلیل دارد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن که پنهان است از قضا روش است و این به خاطر فرمالیسمی است که در روش است و به سراغ نظریات جوهری و محتوایی نمی‌روند. استاد بزرگی کتابی نوشته است که «فقر باعث گدایی می‌شود» آیا این خنده‌دار نیست؟ الان روش به ایدئولوژی تبدی...
- 1,014 بازدید