لزوم ایجاد ساختاری نو برای مقابله با تحریم‌ها

پیشروی تحریمی دشمن در سال گذشته به طور عجیبی با آغاز حمله نظامی عراق به ایران شباهت دارد. در ابتدای جنگ تحمیلی ساختار کلاسیک نیروهای نظامی ایران توان مقابله با دشمن را نداشت و نتیجه ای جز پیشروی ارتش عراق در خاک میهن حاصل نمیشد. اما با تدبیر مسئولان کشور در ایجاد بسیج و سپاه، قوای نظامی ایران ساختارهای بروکراتیک و کلاسیک موجو...
- 881 بازدید