“نرمش قهرمانانه” سازشکاران را از مخفیگاهشان بیرون کشاند

جماعت سازشکار با تعبیری خودساخته از “نرمش قهرمانانه” بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد، نیات درونی خود را افشا کردند. براساس این گزارش، انتشار نامه از سوی چند خورده حزب موسوم به اصلاح طلب به اوباما که درآن، امضای کواکبیان نیز تامل برانگیز بود، نمونه ای از وادادگی این افراد در برابر سیاست های استکباری شیطان بزرگ را نش...
- 778 بازدید

آنهایی که این روزها در محضر ملت ما سخن از صلح امام حسن(ع) می‌گویند، یک ظلم بزرگ را در حق این ملت کرده اند

نرمش قهرمانانه یعنی اینکه دشمن تو با ایستادگی تمام حامی جایی می شود که ملت ها را می کشد به کودکان رحم نمی کند و این لکه ننگ یعنی اسرائیل را حمایت می کند.
- 931 بازدید