بازدید جانبازان دفاع مقدس از سایت هسته‌ای نطنز

دیدار دو نسل از سربازان جمهوری اسلامی ایران، سربازان قدیمی در جنگ تحمیلی و سربازان جدید در جهاد علمی و صنعتی هسته ای. همین مشابهت برای به پا شدن طوفانی از احساس میان این دو گروه کافی است.   ابراز تمایل جانبازان گرانقدر برای بازدید از موفقیت های دانشمندان مجاهد هسته ای موجب شد تا مسؤولان، زمینه این دیدار را فراهم کنند. صبح دوشنبه...
- 782 بازدید