سنگینی سایه سکولاریسم بر دولت اعتدال گرا

از زمان طرح ایده اعتدال واعتدال گرایی توسط آقای حسن روحانی وتشکیل دولت مدعی اعتدال گرایی ، تلاش زیادی از سوی اصلاح طلبان افراطی ، به منظور تحریف وبه انحراف کشاندن معنی ومفهوم حقیقتی وذاتی اعتدال ، وارائه قرائت های خاصی منفعت طلبانه سیاسی از واژه اعتدال که این روزها بدجوری مظلوم واقع شده است ، و همچنین با هدف منحرف نمودن خط ومشی سیاسی...
- 989 بازدید

نبرد گفتمان‌ها

از وقتی وارد فضای جدی گفتمان ها شده ایم یک چیز بیشتر از همه جلب توجه می کند و آن هم سخنان ریشه ای است که نامزدها مطرح می کنندمنظورم همان سخنانی است که بر گرفته از ریشه فکری نامزد هاست.شاید بتوان نام دیگری برای آن انتخاب کرد وشاید اختلاف گفتمان ها که برای مردم بسیار مهم است نام زیبایی باشد که در آخر منجر به نبرد ورقابت حساس بین گفتمان...
- 862 بازدید