افشای برخی موارد مذاکرات پیشین ایران و 1+5؛

آمریکا: در گام اول ایران باید تضمین دهد در سطح غنی‌سازی، ذخایر غنی‌سازی، توانایی در فناوری، نظارت و آزمایش، پیشرفتی نخواهد داشت

ما بر این باوریم که هر کس باید بر اساس اینکه برنامه هسته‌یی‌اش در چه راستایی است عمل کند و اینکه چرا آن کشور نیاز به غنی‌سازی اورانیوم دارد.
- 702 بازدید

چرا اظهارات وندی شرمن دور از انتظار نبود؟

نسبت مستقیم توهین آمریکایی با ادبیات انفعالی دولتمردان ایرانی

اظهارات شرمن بار دیگر به خوبی الگوی رفتاری مقامات آمریکایی در مقابل ایران را به نمایش گذاشت.
- 805 بازدید

خانم شرمن، می دانید ایران کجاست؟

آیا این یک اَبَرفریبکاری نیست که کشوری همچون ایران را که طی 35 سال گذشته 35 انتخابات داشته است را فریبکار بخوانید اما با مقامات کشوری که حتی یک انتخابات، حتی یک نشریه مردمی و حتی یک گواهی نامه رانندگی زنانه در آن وجود ندارد نرد رفاقت و عشق ببازید؟ و پیما...
- 779 بازدید