دستورالعملی برای کشورهای جهان اسلام؛

پیام امام خمینی(ره) به مناسبت اربعین شهادت شهید عارف حسینی رهبر شیعیان پاکستان

راه مبارزه با اسلام امريكايى از پيچيدگى خاصى برخوردار است كه تمامى زواياى آن بايد براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ كه متأسفانه هنوز براى بسيارى از ملتهاى اسلامى مرز بين «اسلام امريكايى» و «اسلام ناب محمدى» و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقدس‏نماهاى متحجر و سرمايه داران‏ خدانشناس و مرفهين بى‏درد، كاملًا مشخص نشده است. و ...
- 1,114 بازدید