خاتمی؛ مجرم پرمدعا!

سران فتنه همانگونه که رییس محترم قوه قضاییه بارها تاکید کرده است، مجرم قطعی هستند و طبق گفته فرمانده محترم سپاه، فتنه 88 خطرش بیشتر از 8 سال دفاع مقدس بود.
- 777 بازدید

به این عکس ها خوب بنگرید…

به این عکس ها خوب بنگرید چقدر آنها را می شناسید؟ اسم چند نفر از آنها به گوش تان رسیده است؟ از زمان پر کشیدنشان چیزی نگذشته ؛ حدود چهار سال پیش بود که از بین ما رفتند، این ها شهدای فتنه اند. فتنه ای که بعضی ها هنوز هم زبانشان نمی چرخد که آن را فتنه بنامند. فتنه ای که سرانش هنوز هم خود را محق می دانند و ترحم نظام و مردم ، آنها را ج...
- 1,498 بازدید

بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص فتنه گران 88

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ … البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ...
- 1,234 بازدید