حلقه انسانی دور تاسیسات اتمی فردو

«فردو تحقیقاتی یعنی تعطیلی حق قانونی ایران»

زنجیره انسانی توسط جمع کثیری از دانشجویان سراسر کشور در اطراف سایت هسته‌ای فردو تشکیل شد. به گزارش رجانیوز به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، تعداد کثیری از دانشجویان ایرانی که حدود ۵۰۰۰هزار تن می شدند دست در دستان یکدیگر دارند دور تا دور سایت هسته‌ای فردو را محاصره کردند و حلقه زنجیره انسانی را تشکیل دادند. این تجمع در ابتدا به دعوت...
- 639 بازدید