بررسی تأثیرات لوازم التحریر موجود در بازار در سبک زندگی نسل آینده

به جای مقدمه ۱- دوستی میگفت:« با یکی از دوستان برای خریدن لباس بچه‏ گانه به مغازه ای رفتیم. فروشنده لباسی را آورد که بر آن تصویری کوچک از یک سگ بود. دوست من گفت که من این لباس را نمیخرم و وقتی فروشنده علت را جویا شد گفت: میترسم فرزندم هاپ هاپ کند.» قبل از هرگونه قضاوتی نکات بعدی را بخوانید. ۲- از یکی از علما پرسیدند: اگر بر روی لباسی...
- 800 بازدید