لیبرالیسم «علیه» امپریالیسم

مجله مهرنامه در شماره اخیرش با انتشار سرمقاله ای با تیتر «لیبرالیسم علیه امپریالیسم» در برابرآمریکا اعلام جهاد کرده است. در این رساله جهادیه آمده است:
- 1,135 بازدید

وصیت امام به لیبرال ها و کمونیست ها

یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کنندة توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند ـ گرچه...
- 1,000 بازدید