نقشه زیرکانه آمریکا در سوءاستفاده از نرمش غیر مقتدرانه برای فلج کردن اقتصاد ایران

درباغ سبز ایران و ماجرای تبدیل امریکا به مهمترین شریک تجاری در دولت سازندگی

در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک برخی از رسانه ها و شخصیت های سیاسی با خوش بینی افراطی نسبت به تعامل ایران و آمریکا در تدارک زمینه های رسانه‎ای و تبلیغاتی، دیدار دو رئیس جمهوری ایران و امریکا، در حد یک خوش و بش و احوالپرسی هستند.  به گزارش رجانیوز، بررسی رفتار آمریکا در طول ۳۴ سال گذشته همواره رویکرد خصمانه علیه جمهوری اس...
- 761 بازدید