درود بر مخالف مرده‌ی من!

این روزها اتفاقات عجیب و غریبی درکشور می افتد که قابل تأمل و عبرت آموز است.اجازه دهید با حکایتی شروع کنم، می گویند : مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟ گفتند: مسجدی می سازیم. بهلول گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: معلوم است برای رضای خدا. بهلول مخفیانه سنگی تراشید و رویش نوشت «مسجد بهلول» ،پس شبانه آن را بالای سر در م...
- 876 بازدید