جریان مستندسازی متعهد، شهید داد

شهادت باغبانی، اتفاق مهم جریان جدید هنر و رسانه انقلابی

پیشگامی و جسارت جریان جدید مستندسازی در ایران نهایتا به شهادت یکی از مستندسازان جوان ایرانی در بحرانی‌ترین نقطه امروز جهان منتهی شد. شهادت شهید باغبانی، نمایشی واقعی از بلوغ جریان مستندسازی متعهد به آرمان‌های انقلاب است. این یک نشانه است، برای اینکه همه حسرت‌های سی‌ساله برای همگام نبودن هنر و فرهنگ ایرانی با آرمان‌های جهانی انق...
- 760 بازدید