تدیبر آمریکا برای حفظ نظام تحریم در معامله هسته ای با ایران/ مبدع پشنهاد تعلیق غنی سازی 20 درصد در ازای آزادسازی سرمایه بلوکه شده ایران کیست؟

قرار است اولین معامله هسته ای میان ایران و 1+5 در مذاکرات آتی ژنو جوش بخورد. گفته می شود آزاد سازی 50 میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده ایران که بابت فروش نفت در حسابهای برخی از بانک های خارجی قرار داشت، در مقابل امتیازاتی که ایران می دهد بخشی از این معامله اقتصادی – هسته...
- 759 بازدید