دیدگاه‌های فرهنگی دکتر جلیلی در پاسخ به سوالات مناظره فرهنگی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

اگر بخواهیم غالب ترین محور مناظره فرهنگی ۸ نامزد انتخابات ۹۲ را در یک کلید واژه خلاصه کنیم، می توانیم به تاکید همه آنها بر حوزه بومی گرایی و بومی سازی علم و فرهنگ اشاره نماییم. چند سال قبل که این مباحثات در فضای علمی طرح می شد، موافقان و مخالفان خودش را داشت. در همان حال پیش بینی می شد که به زودی این حوزه به صورت یک گفتمان ملی ظه...
- 1,247 بازدید