آنهایی که این روزها در محضر ملت ما سخن از صلح امام حسن(ع) می‌گویند، یک ظلم بزرگ را در حق این ملت کرده اند

نرمش قهرمانانه یعنی اینکه دشمن تو با ایستادگی تمام حامی جایی می شود که ملت ها را می کشد به کودکان رحم نمی کند و این لکه ننگ یعنی اسرائیل را حمایت می کند.
- 892 بازدید

امنیت غذایی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی است

امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تامین غذا از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی است و نباید بگذاریم دشمن با قیمت ارزاق ما بازی کند.
- 773 بازدید