هدفمندی یارانه‌ها مسیری بی‌بازگشت

هدفمند کردن یارانه ها از مهم ترین اقدامات در جهت اصلاحات ساختار اقتصادی در ایران به شمار می رود که همه ی دولت ها سودای انجام آن را در سر داشته اند، اما به دلیل سختی طرح و فقدان آمار صحیح اقتصادی و مشکلات عدیده ی دیگر جرأت انجام آن را پیدا ننموده اند. دولت نهم و دهم که دست به اقدامات شجاعانه ای از جمله سهمیه بندی بنزین زده بود انج...
- 1,194 بازدید